مدیر فنی

سرکار خانم هدایتی

مدیر تورهای داخلی

جناب آقای برهانی

photo_2017-09-23_17-54-04

مدیر فروش قطار

جناب آقای کریمی

مدیر فروش پرواز

جناب آقای امیری

مدیر تور های خارجی

جناب آقای سلیمانیان

مدیر عامل

جناب آقای کفاش

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی،نبش امام خمینی46

شماره تماس : 308095-051